Những mẫu excel báo cáo thuế chuyên nghiệp

Bạn đang tìm kiếm những mẫu excel báo cáo thuế đúng không? Trong bài viết này, tải ngay chia sẻ đến bạn top những mẫu excel báo cáo chuyên nghiệp, chuẩn đẹp. Tham khảo bài viết để tìm ra những mẫu thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Các mẫu excel báo cáo thuế được sử dụng hiện nay

Có nhiều mẫu Excel báo cáo thuế khác nhau được sử dụng trong quá trình nộp thuế. Dưới đây là một số mẫu báo cáo thuế phổ biến và thông dụng:

 • Báo cáo thuế GTGT (Giá trị gia tăng): Được sử dụng để khai báo và tính toán số thuế GTGT phải nộp hàng tháng hoặc hàng quý. Mẫu excel báo cáo thuế bao gồm các thông tin về doanh số bán hàng, thuế GTGT đã tính, thuế GTGT được khấu trừ và số thuế phải nộp.
 • Báo cáo thuế TNCN (Thuế thu nhập cá nhân): Khai báo thuế thu nhập cá nhân. Thông tin về thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ, thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ và số thuế phải nộp.
 • Báo cáo thuế TNDN (Thuế thu nhập doanh nghiệp): Được sử dụng để khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp. Các thông tin trong mẫu excel báo cáo bao gồm thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ, các loại thuế đã khấu trừ và số thuế phải nộp.
 • Báo cáo thuế TNDN điện tử (E-Tax): Đây là một hệ thống trực tuyến được sử dụng để nộp các báo cáo thuế TNDN và các loại thuế khác tại Việt Nam. Mẫu báo cáo và định dạng tùy thuộc vào yêu cầu của hệ thống E-Tax và luật thuế hiện hành.

Các mẫu báo cáo thuế cần nên tuân thủ theo quy định của cơ quan thuế và quy định thuế hiện hành tại từng quốc gia.

Tại sao nên sử dụng các file báo cáo thuế thiết kế sẵn?

Sử dụng các file Excel báo cáo thiết kế sẵn có nhiều lợi ích đáng kể, bao gồm:

 1. Tiết kiệm thời gian: File excel giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Thay vì phải tự thiết kế, bạn có thể sử dụng các file excel báo cáo có sẵn.
 2. Chính xác và nhất quán: Các file excel báo cáo thuế thiết kế sẵn đã được xây dựng công thức tính toán chính xác. Điều này, đảm bảo độ chính xác trong quá trình nhập liệu và tính toán.
 3. Tính linh hoạt: Bạn có thể điều chỉnh các công thức, định dạng và bố cục để phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp hoặc quy định thuế. Bạn có thể thêm, sửa đổi hoặc xóa các cột, hàng, công thức,…
 4. Định dạng chuyên nghiệp: Các file excel báo cáo thuế đã được thiết kế với định dạng chuyên nghiệp, bao gồm các tiêu đề, bảng, biểu đồ và các yếu tố trực quan khác. Điều này giúp báo cáo của bạn trở nên trực quan hơn, dễ đọc và dễ hiểu.
 5. Tương thích và dễ chia sẻ: Với định dạng Excel phổ biến, các mẫu báo cáo có thể dễ dàng chia sẻ và tương thích với nhiều phiên bản Excel khác nhau. Bạn có thể gửi báo cáo qua email, lưu trữ trên đám mây hoặc in ấn theo nhu cầu.

Tuy nhiên, khi sử dụng các mẫu Excel báo cáo thiết kế sẵn, luôn hãy kiểm tra lại và điều chỉnh chúng để đảm bảo phù hợp với quy định thuế và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp của bạn.

Các thông tin cần có trong các mẫu excel báo cáo thuế chuyên nghiệp

Các thông tin cần có trong mẫu Excel báo cáo thuế chuyên nghiệp thường bao gồm:

 1. Thông tin doanh nghiệp:
  • Tên công ty/Doanh nghiệp.
  • Địa chỉ công ty/Doanh nghiệp.
  • Mã số thuế.
  • Ngày thành lập.
 2. Kỳ báo cáo trong mẫu excel báo cáo thuế chuyên nghiệp:
  • Tháng/Quý/Năm báo cáo.
 3. Các thông tin liên quan đến thuế:
  • Tổng doanh thu/Doanh số bán hàng.
  • Các khoản giảm trừ thuế (nếu có).
  • Thuế GTGT (Giá trị gia tăng) đã tính.
  • Thuế GTGT được khấu trừ.
  • Số thuế GTGT phải nộp.
  • Thuế thu nhập cá nhân (nếu áp dụng).
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Các khoản giảm trừ thuế thu nhập (nếu có).
  • Số thuế thu nhập phải nộp.
 4. Các loại thuế khác (nếu áp dụng):
  • Thuế thu nhập cá nhân từ lương.
  • Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động tự do.
  • Thuế khác như thuế môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, vv.
 5. Các bảng tính, công thức và các cột tính toán phụ trợ (nếu có):
  • Bảng tính toán thuế GTGT.
  • Bảng tính toán thuế thu nhập cá nhân.
  • Bảng tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Các cột tính toán phụ trợ như tổng cộng, tổng giảm trừ, tổng nợ thuế, vv.

Các thay đổi trên các mẫu excel báo cáo thuế chuyên nghiệp có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của cơ quan thuế. Bạn cần nên tham khảo các quy định hiện của nhà nước về thuế để thuận tiện cho việc thay đổi.

Tổng hợp những mẫu excel báo cáo thuế chuyên nghiệp

Biết được sẽ có nhiều bạn cần sử dụng các mẫu excel báo cáo thuế, chính lý do này, tải ngay quyết định chia sẻ đến bạn những file báo cáo thiết kế chuyên nghiệp, ấn tượng. Đối với các file báo cáo, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với quy đinh của các cơ quan thuế.

mẫu excel báo cáo thuế
mẫu excel báo cáo thuế chuyên nghiệp
mẫu excel báo cáo thuế
mẫu excel báo cáo thuế
mẫu excel báo cáo thuế

Hy vọng các file excel báo cáo thuế mà tải ngay cung cấp sẽ hữu ích đối với bạn trong công việc. Sử dụng các mẫu thiết kế có sẵn giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Chúc các bạn thành công!!!

Những mẫu excel báo cáo thuế chuyên nghiệp